Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εταιρείες και επαγγελματίες

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εταιρείες και επαγγελματίες

    Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει, κατόπιν συμφωνίας, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εταιρίες και επαγγελματίες, αναλαμβάνοντας την εξώδικη και δικαστηριακή τους εκπροσώπηση αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει κατά την λειτουργία της επιχείρησης έναντι μηνιαίας ή κατ' αποκοπήν αμοιβής. Ειδικότερα, το γραφείο μας αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την σύνταξη και τον έλεγχο πάσης φύσεως συμφωνητικών και εξωδίκων, την δικαστική διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, την σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών, καθώς και την επίλυση πάσης φύσεως αναφυόμενων εταιρικών, φορολογικών, εργατικών και άλλων διαφορών. Με την συμβολή του γραφείου μας, κάθε επιχειρηματίας - εντολέας μας έχει στην διάθεσή του έναν αξιόπιστο νομικό σύμβουλο σε κάθε ζήτημα που τον απασχολεί, με στόχο την άρτια, απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη λειτουργία της επιχείρησης. 

        Ειδικότερα, ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των σύγχρονων επιχειρήσεων και οι διαρκείς και αλλεπάληλες νομοθετικές αλλαγές καθιστούν απολύτως αναγκαία για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να διαθέτει αξιοπιστία και να συμπορεύεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις, την συνδρομή εξειδικευμένου νομικού συμβούλου, ο οποίος θα εποπτεύει κάθε ζήτημα συνδεόμενο με την λειτουργία της επιχείρησης. Ακριβώς στον ρόλο αυτό καλείται να ανταποκριθεί πλήρως το γραφείο μας απέναντι στους επιχειρηματίες εντολείς του, προς τους οποίους αναλαμβάνουμε να παρέχουμε πλήρη και ολοκληρωμένη νομική κάλυψη, αναλαμβάνοντας την διευθέτηση και επίλυση κάθε ζητήματος που αφορά την λειτουργία της επιχείρησης. Η νομική κάλυψη που παρέχουμε περιέχει, μεταξύ άλλων, πλήρη προετοιμασία και νομικό έλεγχο συμφωνητικών, εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον δημοσίων αρχών, αλλά και στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων και συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις και εταιρίες, έλεγχο και διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της επιχείρησης (αποστολή εξωδίκων οχλήσεων και επιστολών, έκδοση διαταγών πληρωμής, κατάθεση αγωγών, σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών αναγνώρισης οφειλής, κατάθεση μηνύσεων κ.ο.κ), εκπροσώπηση, δικαστική και εξώδικη, σε κάθε αναφυόμενη διαφορά που συνδέεται με την λειτουργία της επιχείρησης (εργατική, φορολογική, επιβολή προστίμων κ.ο.κ), αλλά και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με πλήρη ενημέρωση της επιχείρησης για τις τελευταίες εξελίξεις της νομοθεσίας και της νομολογίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της. 

        

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την επίλυση του προβλήματος σας με μοναδικές πρωτοποριακές μεθόδους που φέρνουν αποτελέσματα. Συμβουλευτείτε μας