Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, έχοντας άριστη γνώση της εργατικής νομοθεσίας και των συναφών ζητημάτων, αναλαμβάνει τον χειρισμό κάθε είδους υποθέσεων εργατικού δικαίου, ειδικευόμενο ιδίως στους κάτωθι τομείς:

- Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών.

- Διαφορές από καταγγελία σύμβασης εργασίας.

- Αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος.

- Ομαδικές απολύσεις. 

- Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα.

 

Εγγυόμαστε την άψογη και αψεγάδιαστη μελέτη της υπόθεσης σας και εγγυόμαστε για τα καλύτερα αποτελέσματα. Συμβουλευτείτε μας