Εμπορικό και Τραπεζικό Δίκαιο

Εμπορικό και Τραπεζικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, έχοντας άριστη γνώση των αναγκών και των απαιτήσεων της σύγχρονης συναλλακτικής πρακτικής, χειρίζεται αποτελεσματικά πάσης φύσεως υποθέσεις Εμπορικού και Τραπεζικού Δικαίου. Ενδεικτικά, οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το γραφείο μας είναι:

- Συμφωνητικά και επίλυση διαφορών μεταξύ εμπόρων.

- Τραπεζικές συμβάσεις. Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής. Αγωγές για δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

- Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ρυθμίσεις τραπεζικών δανείων.

- Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Σήματα και προστασία διακριτικών γνωρισμάτων. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

- Ασφαλιστικό δίκαιο. Διαφορές από ασφαλιστικές συμβάσεις.

- Σύσταση πάσης φύσεως εταιριών και επίλυση εταιρικών ζητημάτων.

 

Μεταξύ των υποθέσεων εμπορικού δικαίου που αναλαμβάνουμε, εξάρχουσα θέση έχουν οι υποθέσεις ένταξης στον Νόμο Κατσέλη (Νόμος 3869/2010) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αλλά και οι υποθέσεις ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής ή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται απο τράπεζες για την είσπραξη απαιτήσεών τους που απορρέουν από τραπεζικά δάνεια. Το γραφείο μας, έχοντας μεγάλη εξειδίκευση σε όλο το φάσμα του τραπεζικού δικαίου, έχει προασπίσει αποτελεσματικά και με επιτυχία τα συμφέροντα πολλών εντολέων του, προστατεύοντάς τους από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Έτσι, έχουμε πετύχει τόσο την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, πετυχαίνοντας μάλιστα μέχρι και 100% κούρεμα της οφειλής τους, όσο και την ακύρωση διαταγών πληρωμής που εκδόθηκαν από τράπεζες. Περαιτέρω, έχουμε πετύχει άκρως συμφέρουσες για τους εντολείς μας εξωδικαστικές ρυθμίσεις δανείων κατόπιν διαπραγματεύσεως με τραπεζικά ιδρύματα, παρέχοντάς τους την δυνατότητα να ανταποκριθούν, κατόπιν της ελάφρυνσης του χρέους τους, με απόλυτη συνέπεια στις δανειακές τους υποχρεώσεις. 

Ζητήστε να αναλάβουμε την υπόθεση σας και εμπιστευτείτε μας για το αποτέλεσμα Συμβουλευτείτε μας