ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς του εξωτερικού, απογόνους Ελλήνων πολιτών: Όλες οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
Αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο
Λήξη προθεσμίας για κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης στις 09-07-2018: Ποιους αφορά
Διατροφή ανηλίκων τέκνων: Τι ισχύει νομικά
Υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση: Προϋποθέσεις και διαδικασία
Προστασία εκμισθωτή σε περίπτωση μη καταβολής μισθωμάτων από τον μισθωτή
Η αφαίρεση της γονικής μέριμνας και ο εγκλεισμός ανηλίκου σε ίδρυμα
Περιπτώσεις άκυρης απόλυσης και νομική προστασία εργαζομένου
Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας για πολίτες Ισραήλ ή άλλων χωρών, εβραϊκής καταγωγής, θύματα του Ολοκαυτώματος, που κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια
Είναι δυνατή η αλλαγή επωνύμου ενός προσώπου για ψυχολογικούς λόγους;
Το φαινόμενο της ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας (Mobbing): Νομική προστασία εργαζομένου
Ρήτρα «μη ανταγωνισμού» σε σύμβαση εργασίας: Νομιμότητα και έννομες συνέπειες
Η προστασία των θετών και των παρένθετων μητέρων από την απόλυση
Απαλλαγή του εγγυητή από τραπεζικό δάνειο λόγω «ελευθερώσεως»
Η προστασία της πρώτης κατοικίας στο πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη

Ζητήστε τη βοήθεια από τους ειδικούς

Οι σωστές πληροφορίες είναι ο βασικός παράγοντας της επιτυχίας

Καλέστε μας