ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Παράταση της προθεσμίας για κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης
Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομίας λόγω πλάνης
Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 Ν. 4251/2014): Τι αλλάζει μετά τον Νόμο 4540/2018
Τι αλλάζει με τον Νόμο 4540/2018 για τις άδειες διαμονής λόγω συμφώνου συμβίωσης
Προστασία εργαζομένου σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος
Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς του εξωτερικού, απογόνους Ελλήνων πολιτών: Όλες οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
Αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο
Λήξη προθεσμίας για κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης στις 09-07-2018: Ποιους αφορά
Διατροφή ανηλίκων τέκνων: Τι ισχύει νομικά
Υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση: Προϋποθέσεις και διαδικασία
Προστασία εκμισθωτή σε περίπτωση μη καταβολής μισθωμάτων από τον μισθωτή
Η αφαίρεση της γονικής μέριμνας και ο εγκλεισμός ανηλίκου σε ίδρυμα
Περιπτώσεις άκυρης απόλυσης και νομική προστασία εργαζομένου
Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας για πολίτες Ισραήλ ή άλλων χωρών, εβραϊκής καταγωγής, θύματα του Ολοκαυτώματος, που κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια
Είναι δυνατή η αλλαγή επωνύμου ενός προσώπου για ψυχολογικούς λόγους;

Ζητήστε τη βοήθεια από τους ειδικούς

Οι σωστές πληροφορίες είναι ο βασικός παράγοντας της επιτυχίας

Καλέστε μας