ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων: Απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματα των ενδιαφερομένων (Μέρος ΙΙ)
Άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων: Απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματα των ενδιαφερομένων (Μέρος Ι)
Παράταση της προθεσμίας για κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης
Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομίας λόγω πλάνης
Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 Ν. 4251/2014): Τι αλλάζει μετά τον Νόμο 4540/2018
Τι αλλάζει με τον Νόμο 4540/2018 για τις άδειες διαμονής λόγω συμφώνου συμβίωσης
Προστασία εργαζομένου σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος
Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς του εξωτερικού, απογόνους Ελλήνων πολιτών: Όλες οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
Αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο
Λήξη προθεσμίας για κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης στις 09-07-2018: Ποιους αφορά
Διατροφή ανηλίκων τέκνων: Τι ισχύει νομικά
Υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση: Προϋποθέσεις και διαδικασία
Προστασία εκμισθωτή σε περίπτωση μη καταβολής μισθωμάτων από τον μισθωτή
Η αφαίρεση της γονικής μέριμνας και ο εγκλεισμός ανηλίκου σε ίδρυμα
Περιπτώσεις άκυρης απόλυσης και νομική προστασία εργαζομένου

Ζητήστε τη βοήθεια από τους ειδικούς

Οι σωστές πληροφορίες είναι ο βασικός παράγοντας της επιτυχίας

Καλέστε μας