ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ο θεσμός της Πολιτογράφησης πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα
Το νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων
Τρόποι κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας για ομογενείς του εξωτερικού με ελληνική καταγωγή
Νέα παράταση για την Golden Visa: Διατηρείται το όριο των 250.000€ υπό προϋποθέσεις έως τις 31.07.2023
Μετάκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες: Ψηφίστηκε η νέα ΚΥΑ για τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024
Τα δικαιώματα του εργαζόμενου πατέρα
Το καθεστώς φορολογίας των Ψηφιακών Νομάδων στην Ελλάδα
Golden Visa στην Ελλάδα: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τους νέους κανόνες
Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: Πώς διασφαλίζεται η ταχύτερη απονομή της σύνταξης
Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, μετόχους, διαχειριστές, νομίμους εκπροσώπους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές αλλοδαπών εταιρειών με υποκατάστημα στην Ελλάδα
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου
Η έννοια της «συνεπιμέλειας» βάσει του Ν. 4800/2021: Τι αλλάζει με τον νέο νόμο στο πεδίο της ρύθμισης των σχέσεων γονέων και τέκνων
Ηλεκτρονική ανανέωση αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης διαμονής του Ν. 4251/2014 και του Π.Δ. 106/2007
Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για ψηφιακούς νομάδες (Digital nomads): Όλες οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους: Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά από τις 15.04.2021

Ζητήστε τη βοήθεια από τους ειδικούς

Οι σωστές πληροφορίες είναι ο βασικός παράγοντας της επιτυχίας

Καλέστε μας