ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Διατροφή ανηλίκων τέκνων: Τι ισχύει νομικά
Υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση: Προϋποθέσεις και διαδικασία
Προστασία εκμισθωτή σε περίπτωση μη καταβολής μισθωμάτων από τον μισθωτή
Η αφαίρεση της γονικής μέριμνας και ο εγκλεισμός ανηλίκου σε ίδρυμα
Περιπτώσεις άκυρης απόλυσης και νομική προστασία εργαζομένου
Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας για πολίτες Ισραήλ ή άλλων χωρών, εβραϊκής καταγωγής, θύματα του Ολοκαυτώματος, που κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια
Είναι δυνατή η αλλαγή επωνύμου ενός προσώπου για ψυχολογικούς λόγους;
Το φαινόμενο της ηθικής και ψυχολογικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας (Mobbing): Νομική προστασία εργαζομένου

Ζητήστε τη βοήθεια από τους ειδικούς

Οι σωστές πληροφορίες είναι ο βασικός παράγοντας της επιτυχίας

Καλέστε μας